Sayı: 22 / ÇOCUKLARIN RORSCHACH TESTİNDE KİNESTEZİ (HAREKET) YANITLARININ SORUNSALI ANLAMADA ÖNEMİ

  • ÇOCUKLARIN RORSCHACH TESTİNDE KİNESTEZİ (HAREKET) YANITLARININ SORUNSALI ANLAMADA ÖNEMİ

    Neslihan Zabcı
    Özet :

    Rorschach testinde, projektif niteliklerinden dolayı hareket yanıtları, çocuğun sorunsalını ve içsel çatışmalarını anlamada büyük öneme sahiptir. Hareket yanıtlarının içeriğinin analizi de, çocuğun içsel dünyasını yorumlamada zengin bilgiler içerir. Bu makale, çocuk protokollerinde hareket yanıtlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

    Anahtar Kelimeler : Rorschach Testi, Çocukalar, Hareket Yanııtları