Sayı: 22 / BEN, BİZ YA DA İKİMİZ: İKİZLİĞİN DİNAMİKLERİNİ KİNETİK AİLE ÇİZ TESTİ IŞIĞINDA İNCELEMEK

  • BEN, BİZ YA DA İKİMİZ: İKİZLİĞİN DİNAMİKLERİNİ KİNETİK AİLE ÇİZ TESTİ IŞIĞINDA İNCELEMEK

    Sevil Öney Uzunoğlu
    Özet :

    Bu çalışmanın amacı ikizi olan bir çocuğa uygulanan çizim testlerinde ikizlik ilişkisinin ayrışma, tamamlayıcılık ya da iyı-kötü bölünmesi, anne babanın tutumları üzerinden değerlendirilmesidir. Çalışmanın çıkış noktası K.?nın okul psikolojik danışmanlık servisine gelerek ?ben neden farklıyım?" sorusunu yöneltmesidir. K'nın bu sorusu tarafimdan "Ben farklı olmak istiyorum." Olarak duyulmuş, bu sorunun peşinden birlikte gidilmesine karar verilmiş, öğrenciye çeşitli projektif testler ve Kinestetik Aile Çiz Testi uygulanmıştır. Ikiziyle ayrışma çabasını, ona karşı saldırganlığını ve ikiziyle ilişkisindeki dinamikleri yansıtması bakımından bu yazıda Kinestetik Aile Çizimleri üzerinde durulacaktır.

    Anahtar Kelimeler : Ikizlik ilişkisi, ayrışma, Kinetik Aile Çiz Testi