Sayı: 20 / ERGENLİK DÖNEMİN PSİKOTİK ÇÖKÜŞ ÜZERİNE BİR VAKA ÇALIŞMASI

  • ERGENLİK DÖNEMİN PSİKOTİK ÇÖKÜŞ ÜZERİNE BİR VAKA ÇALIŞMASI

    Bengi Pirim Düşgör, Nesrin Ertürk
    Özet :

    Birçok psikanalist, ergenlik döneminde; bedensel değişimler, kimlikle ilgili sorgulamalar ve ödipal bağların canlanması nedeniyle psikotik çöküşler meydana gelebileceğini söylemektedir. Bu psikanalistlerden Laufer, psikotik çöküşün her zaman kalıcı olmayabileceğini söylerken; bir ergenin psikoz tanısı alması için belli kriterler öne sürmektedir. Annesini öldüreceği korkusuyla psikiyatriye başvuran psikiyatrist tarafından psikoz olabileceği şüphesiyle yönlendirilen 17 yaşındaki hastaya psikanalitik ön görüşme ile birlikte Rorschach uygulaması yapılmıştır. Hasta, 17 yaşında, bir Anadolu Lisesi'nin 11. sınıfında okuyan, akademik düzeyi iyi bir gençtir. Annesi ile yakın bir ilişkisi olduğunu söyleyen hasta babasıyla ilişkisinin mesafeli olduğunu söylemektedir. Ön görüşmesine dair önemli görülen bilgilerden biri hastanın 10 yaşında Ankara'dan İstanbul'a göç etmesidir. Hasta, bunun kendisi için zor bir deneyim olduğunu söylemektedir. Test içeriği incelendiğinde ise, hastanın ayrılmak konusunda sıkıntı yaşadığı ve annesiyle simbiyotik tarzda bir ilişkisi olduğu bulgulanmıştır. Bu çalışmanın amacı, ergenlik döneminde yaşanan psikotik çöküşün Rorschach Testi ile incelenmesi olarak belirlenmiştir.

    Anahtar Kelimeler : Ergenlik, Psikotik Çöküş, Simbiyoz, Rorschach Testi