Sayı: 20 / BEDEN DİSMORFİK YAKINMASINDAN BORDERLİNE YAPIYA

  • BEDEN DİSMORFİK YAKINMASINDAN BORDERLİNE YAPIYA

    Esma Karakurt, Gazanfer Korkut Erence
    Özet :

    Bölme mekanizmasını bedeninde somutlaştırdığını izlediğimiz bayan H.C. Yüzünün görüntüsünü sağ ve sol olarak ayrıştırmaktadır. İyi ve olumlu olarak anlam atfettiği tarafı için bulunduğu yeri değiştirerek durumla başa çıkmaya çalışmaktadır. Yanıtlarında bütünlüklü bir ilişki kuramama, ötekiyle sınırların birbirine geçmesi, ayrılma ve birey olmada başarıszlık yaşadığı görülen H.C.'nin bunlarla başa çıkabilmek için dış dünyayla ilişkilerinde sol profilini olumlu, sağ profilini reddedilmiş ve istenmedik olanlar ile özleştirerek sunmaya çalıştığı düşünülmektedir. Kendilik algısının oluşumunda bedenin bütünlüğünün kurulamaması, sınırların belirsizliği testte dikkat çeken ve ön planda yer alan alanlardır. Uygulanan Rorschach Testi'nde Borderline yapılanmanın ve Narsisistik savunmalarının olduğu gözlenmiştir. Borderline yapıda sık görülen bölme mekanizmasının beden algısı üzerine yansıtılması bu çalışmanın eksenini oluşturmaktadır.

    Anahtar Kelimeler : Beden Dismorfik Bozukluk, Sınır Yapı, Rorschach Test