Sayı: 20 / TRAVMA SONRASI ALOPESİ VE KEKEMELİĞİN RORSCHACH TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  • TRAVMA SONRASI ALOPESİ VE KEKEMELİĞİN RORSCHACH TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

    Talin Öcal, Neslihan Zabcı
    Özet :

    Bu çalışmada, dört yaşındaki bir erkek çocuğun öyküsü aktarılacaktır. Anne ile yapılan ilk görüşmede babanın motorsiklet kazası geçirdiği ve buna bağlı olarak bazı bedensel deformasyonlara uğradığı öğrenilmiştir.Bababnın iki ay hastanede tedavi gördüğü ve bu süreçte annenin çocukla ilgilenemediği: çocuğun bakımının farklı yetişkinler tarafından sağlandığı bilgisi alınmıştır. Çocuğun kaza sonrası hiç bir tepki vermediği fakat daha sonra saçlarının dökülmeye başladığı öğrenilmiştir. Ancak ailenin bu durumu geç farkettiği ve geç konuşan S.'nin bu dönemde kekemeliğinin başladığı görülmüştür. Uygulanan projektif testteki temel amaç, travma sonrası yaşanan kaygının, ruhsal işleyişteki yansımalarının izini sürmek ve savunma düzenekleri hakkında bilgi edinmektir. Bu amaçla çocuğa Rorschach Testi uygulanmıştır. Yapılan çalışmada projektif test bulguları psikanalitik kuram açısından tartışılacaktır.

    Anahtar Kelimeler : Travma, Alopesi, Kekemelik, Rorschach, Projektif Test