Sayı: 20 / SUÇA SÜRÜKLENMİŞ YUVADA KALAN VE AİLE YANINDA KALAN ÜÇ GRUP ÇOCUĞUN ÇİZİM TESTLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  • SUÇA SÜRÜKLENMİŞ YUVADA KALAN VE AİLE YANINDA KALAN ÜÇ GRUP ÇOCUĞUN ÇİZİM TESTLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

    Ahmet Yılmaz, Gaye Özmen, Funda Akkapulu, Naz Canabakan
    Özet :

    Çocuk, çizdiği resimler aracılığıyla iç dünyasının dinamikleri hakkında bize bilgi verirken bilinçdışı arzularını duygulanımlarını da aktarır. Suça sürüklenen çocuk terimi, on sekiz yaş altı suça karışan ya da bir suç hakkında şüpheli olan çocuğu tanımlar. Suça sürüklenmiş çocuk, aslında sorunsuz aile ve toplumun kurbanıdır. Yapılan çalışmada işlevsiz aileye sahip olduğu düşünülen suça sürüklenmiş çocuklara, yuvada kalan çocuklara ve aile yanında kalan çocuklara çizim testleri uygulanarak aile kavramının çizim testleri ve bulguları üzerindeki etkisi incelenmiştir.

    Anahtar Kelimeler : Depresyon, Otoriteyle Başetme, Projektif Çizim Testleri