Sayı: 20 / ANKSİYETE BOZUKLUĞU TANISI ALMIŞ ÇOCUKLARDA PROJEKTİF ÇİZİM TESTLERİ

  • ANKSİYETE BOZUKLUĞU TANISI ALMIŞ ÇOCUKLARDA PROJEKTİF ÇİZİM TESTLERİ

    Gaye Özmen, Ahmet Yılmaz, Funda Akkapulu Aydın, Türkay Demir, R. Hülya Bingöl
    Özet :

    Resim, bireyin dünyayı açıklayış biçini ve zihinsel gelişimin göstergesi sayılabilir. Kendiliğinden yapılan resimler, iç dünyaları yansıtıyor olmaları nedeniyle iyi analiz edildiklerinde çocukları ve onların gelişmelerini bize ayrıntıyla yansıtırlar. Projektif testler dinamik priskiyatri ve psikolojinin en önemli veri kaynaklarındandır. Bu çalışmada çizim testleri anksiyete bozukluğu tanısı alan ve bilinen herhangi bir psikiyatrik tanısı olmayan iki gruba uygulanmıştır. Çalışma katılımcıları 12-16 yaş arası 40 çocuktur.

    Anahtar Kelimeler : Anksiyete bozukluk, Projektif çizim testleri, Savunma mekanizmaları