Sayı: 20 / DAVRANIŞ BOZUKLUĞU OLAN BİR ERKEK ÇOCUĞUN ÇİZİM TESTLERİNDE ANNELİK İŞLEVLERİNİN BULGULAMASI

  • DAVRANIŞ BOZUKLUĞU OLAN BİR ERKEK ÇOCUĞUN ÇİZİM TESTLERİNDE ANNELİK İŞLEVLERİNİN BULGULAMASI

    Güneş Özen Urcan, Funda Akkapulu Aydın
    Özet :

    Bu çalışmanın amacı davranış bozukluğu tanısı alan bir erkek çocuğa uygulanan çizim testlerinde annelik işlevlerinin incelenmesi ve annelik işlevlerinin davranış bozukluğunun etiyolojisindeki yerine değinmektir. Çalışmamızın temel hipotezi çizim testlerinde annelik işlevlerinde yetersizliklerin saptanacağıdır. A.'nın çevresine yönelik yoğun şiddet davranışı bulunmaktadır. Çalışmamızda bu saldırgan davranışları anlamak için A.'ya insan çiz, aile çiz ve ağaç çiz testleri uygulanmıştır. Çizim testlerinin sonuçlarına bakıldığında insan çiz testinde A.'nın benlik gelişiminin yaşından beklenen düzeyde olmadığı, anneye olan bağımlılığın ve ödipal aşkın yoğun olarak devam ettiği görülmüştür. Ruhsal işleyişi ödipal döneme ulaşabilmiş olsa da A. için bireyselleşme ve anneden ayrılık oldukça zor olmaktadır. Annenin kapsama işlevlerinin yerinde olmadığı anlaşılmaktadır. Ailez çiz testinde, ebeveynlerde dürtüselliğin ön planda olduğu ve özellikle babalık işlevlerinin yerinde olmadığı dikkat çekmektedir. Ağaç çiz testinde ise A.'nın aslında kendine ve sosyal dünyaya yatırımı olan bir çocuk olmasına karşın ebeveynleriyle yaşadığı zorlukların sosyal dünya üzerinde çok fazla müdahalesinin olduğu görülmektedir. Çalışmamızdan çıkan sonuçlar davranış bozukluklarının temelinde erken dönem nesne ilişkilerindeki aksaklıkların olduğunu belirten psikanalistlerin görüşleri ile brlikte tartışılmaktadır.

    Anahtar Kelimeler : Çizim testleri, davranış bozukluğu, annelik işlevleri