Sayı: 20 / YEME İLE KUSMANIN SINIRINDA BİR YAŞAM

  • YEME İLE KUSMANIN SINIRINDA BİR YAŞAM

    Nazlıhan Aktaş, Seçil Ürkmez
    Özet :

    Beden patolojileri arasında önümli bir yeri olan Bulumiya Yunanca limos (açlık) ve bous (öküz) sözcüklerinden türetilmiştir. Bulimiya terimi en az iki tarihsel sözvük anlamına sahiptir: " Öküzinki kadar büyük bir açlık" ya da "Bütün bir öküzü yiyecek boyutta açlık". Bulimiya nevrozada aşırı miktarda yiyeceği kısa sürede yeme ve bunun sonucu olarak kilo almamak için egzersiz gibi yöntemlerle bu yiyecekten kurtulma çabası görülür. Bulimiya nevrozanın Klinik özelliklerine göz attığımızda kilo alma korkusu ile karşılaşırız. Ancak bu korkuya karşı koyulamayan bir yeme arzusuyla tetiklenen aşırı yeme atakları eşlik etmektedir. Böylece çoğu zaman kusmak veya yanı sıra benzer etkide eylemlerde bulunmak bu atakların şişmanlatıcı etkisini engellemek için bir ritüel olarak gerçekleşir hale gelmektedir. Bu çalışmada 8 yıllık hemen hemen her yediğini kusan 23 yaşında bir kadın hasta olgusu sunulacaktır. Bulumiya nevrozaya ait kronik ve yoğun seyir ile birlikte; sınır yapılanmanın varlığının da dikkat çektiği bu olgu Rorschach testindeki yansımaları üzerinden tartışılacaktır.

    Anahtar Kelimeler : Bulimiya, Kusma, Yeme Atağı, Nesne İlişkileri, Sınır Yapılanma