Sayı: 19 / YAŞLILIĞIN RUHSAL DÖNÜŞÜMLERİNE PSİKANALİTİK VE PROJEKTİF BİR YAKLAŞIM

  • YAŞLILIĞIN RUHSAL DÖNÜŞÜMLERİNE PSİKANALİTİK VE PROJEKTİF BİR YAKLAŞIM

    Levent Mete
    Özet :

    Yaşlı kişileri ve yaşlanmayı anlamada farklı yaklaşımları mevcutsa da, yaşlanmanın en yalın ruhsal gerçekliği psikanalizin inceleme alanıdır. Rorschach testi başta olmak üzere klinikte kullanılan projektif araçlar da, yine psikanalizin ışığında yaşlı bireylerin zihinsel eğilimlerini keşfetmede bize yardımcı olurlar. Bu makalede yaşlılığın hem narsisistik ve hem de ödipal açıdan bir ruhsal dönüşüm dönemi olduğuna değinilmiş ve özellikle François Villa'nın yaklaşımından hareketle yaşlanmanın yaşamı sürdürmeye yönelik bir kazanım olduğu fikri üzerinde durulmuştur. Bu açıdan yaşlılığın kayıpları ve kazanımları bir arada değerlendirilmiştir; ve bu süreçler Freudyen metapsikolojinin ışığında yas ve özdeşim mekanizmaları üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır. Sonrasında bu dönüşümlerin Rorschach testinde kendilerini nasıl gösterdikleri üzerinde durulmuş, yaşlı bireylerin yanıtlarıyla daha genç yetişkinlerin yanıtları arasındaki farklara değinilmiştir. Son olarak Alzheimer demansından muzdarip yaşlıların ruhsal işleyişlerinin Rorschach testinde kendilerini nasıl gösterdiklerinden bahsedilmiştir.

    Anahtar Kelimeler : Yaşlılık, Yaşlanma, Psiknaliz, metapsikoloji, Metapsikoloji, Rorschach Testi