Sayı: 19 / II.ULUSAL RORSCHACH VE PROJEKTİF TESTLER KONGRESİ ÖZEL SAYISI-I

 • PROJEKTİF METOTLAR VE PSİKANALİZ: TEŞHİSVE PSİKANALİTİK TEDAVİNİN BİRLİKTELİĞİ

  Catherine Chabert / Çeviren: Defne Satgan

 • PROJEKTİF KLİNİĞİN NESNE İLİŞKİLERİ KURAMININ ANLAŞILMASINA KATKISI

  Salvatore Settineri, Carmela mento / Çeviren: Sırma Arım

 • YAŞLILIĞIN RUHSAL DÖNÜŞÜMLERİNE PSİKANALİTİK VE PROJEKTİF BİR YAKLAŞIM

  Levent Mete

 • RORSCHACH TESTİNDE OTİSTİK BULGULAR

  Neslihan Zabcı

 • RORSCHACH TESTİNİN VAROLUŞSAL BOYUTLARI

  Murat Dinçer

 • ERGENLİKTE KAYIP

  Bengi Pirim Düşgör

 • OKB TANISI İLE TAKİP EDİLEN BİR OLGUNUN "PARANOİD" YAPILANMASININ RORSCHACH TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Gizem Cesur

 • PSİKOZUN SINIR TANIMAZ YARATICILIĞI

  Seval Birdal, Sinem Veldet

 • ANAOKULUNDA PROJEKTİF TESTLER: UYGULAMA KOŞULLARI VE SINIRLILIKLAR

  Sedef Tarçın Şakır

 • BEBEKLERİ YAŞAM RİSKİ İLE YOĞUN BAKIMDA OLAN ANNELERİN RUHSALLIĞININ PROJEKTİF ÇİZİM TESTLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Öznur İnceoğlu Ari, Funda Akkapulu Aydın

 • BEŞ YAŞINDAKİ BİR ERKEK ÇOCUKTAKİ SALDIRGAN DAVRANIŞLARIN ALTINDA YATAN NARSİSİSTİK SORUNSALIN RORSCHACH TESTİ VE PROJEKTİF ÇİZİM TESTLERİYLE BULGULANMASI

  Sedef Tarçın Şakır, Neslihan Zabcı, Funda Akkapulu Aydın

 • KISIR ÇİFTLERİN STRES, UYUM OLANAKLARI VE DUYGUSAL RAHATSIZLIK BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Maria Clelia Zurlo / Çeviren: Levent Mete

 • ERGEN KENDİNİ NEDEN "DÖVDÜRÜR"?

  Defne Satgan, Seçil Ürkmez

 • KENDİNE ZARAR VEREREK SINIRLARI ZORLAYAN BİR OLGU

  Raziye Kıvılcım Alınmış