Sayı: 19 / OKB TANISI İLE TAKİP EDİLEN BİR OLGUNUN "PARANOİD" YAPILANMASININ RORSCHACH TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  • OKB TANISI İLE TAKİP EDİLEN BİR OLGUNUN "PARANOİD" YAPILANMASININ RORSCHACH TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

    Gizem Cesur
    Özet :

    Öncesinde obsesif kompulsif bozukluk tanısı ile takip edilen 33 yaşında, evli, erkek hasta kliniğe depresyonu olduğu için geldiğini belirtmiştir. Verdiği bilgilerin "buradan sızdırılıp sızdırılamayacağı " konusunda anksiyetesi oldukça yüksek olan hasta kendisine uygulanan Rorschach Testi'inde yanıtların çoğuna hızlı ve kısa cevaplar vermiştir. Fransız Okulu'na göre değerlendirilen Rorschach Testi sonucunda, hastanın nesnel olma ve kapatma çabası aşırı bir inkar kullanımına; içselleştirilmiş kötü nesne algısı ve agresyon dürtüleri de hastanın yansıtma savunma tarzını kullandığına işaret olarak düşünülmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde hastanın paranoid özellikte olduğunu ve dağılmanın olabileceğini düşündürmektedir.

    Anahtar Kelimeler : OKB, Paranoid, Rorschach Testi