Sayı: 19 / PSİKOZUN SINIR TANIMAZ YARATICILIĞI

  • PSİKOZUN SINIR TANIMAZ YARATICILIĞI

    Seval Birdal, Sinem Veldet
    Özet :

    "Ertesi gün beni aradı. "Sen de benle yatar mısın?" dedi. Bu durum beni kendi içimde tetikledi. Arkadaşımın kontrolü kaybettiğini görmem beni düşündürdü." * *Joyce McDougall -"Bir Anormallik Biçiminin Savunması" . Gölgem'i bütün bir yazı en temel ihtiyaçlarını karşılamak için bile odasından çıkmadan geçirmiş olması, ne depremde babsını kaybedişi, ne de çeşitli intihar girişimleri psikiyatri kliniğine başvurmaya itmezken; en yakın arkadaşının, sinir krizi geçirip intihar düşünceleri ile kliniğe yatırılması üzerine sunduğu ""sen de benimle (kliniğe) yatar mısın? teklifi, ona kendisinde bir gariplik olabileceğini düşündürdü. Ruhsal çatışmaları onu dış dünyanın gerçekliğini reddetme noktasında getirdiğinde, düşlem kapasitesinin zenginliği ile entelektüel yatırımlarını yaratıcı eylemlere dönüştürebilmek, belki de A için sığınılacak en temel dayanak noktası oldu. Bu çalışmada bir psikiyatri kliniğine ilk kez yatış yapan 23 yaşında, konservatuaröğrencisi erkek hastanın ruhsal süreçleri projektif testler uygulanarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada Rorchach,TAT, DIO, Ağaç ve Ev Çizme testleri uygulamış olup değerlendirmeleer analitik test yorumlamasına uygun olarak yapılmıştır.Temelde psikoz ve yaratıcılık ilişkisi bağlamında ele alınacak olan test protokolleri, hastanın cinsel özdeşim güçlükleri ve persekütif endişe ilişkisi açısından da değerlendirilmiştir.

    Anahtar Kelimeler : Psikoz, Yaratıcılık, Persekütif Endişe, Latent, Homoseksüelite