Sayı: 19 / BEBEKLERİ YAŞAM RİSKİ İLE YOĞUN BAKIMDA OLAN ANNELERİN RUHSALLIĞININ PROJEKTİF ÇİZİM TESTLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  • BEBEKLERİ YAŞAM RİSKİ İLE YOĞUN BAKIMDA OLAN ANNELERİN RUHSALLIĞININ PROJEKTİF ÇİZİM TESTLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

    Öznur İnceoğlu Ari, Funda Akkapulu Aydın
    Özet :

    Annenin bebek sahibi olmaya dair düşlemleri gebelikten çok önce başlar. Geçmiş dönemdeki gelişim evrelerine ait çatışmaların canlandığı gebelik sürecinde, özellikle ödipal çatışma yeniden canlanır. Kastrasyonu, eksikliği kabul edememiş olan anne adayı eksiksiz ve kusursuz bebek hayali içine girer. Bu düşlemsel bakış karşısında eksik/hasarlı bir bebek dünyaya getiren annenin hayal kırıklığı yaşayacağı, narsisistik bir yara alacağı, bebeği ile bağ kurmada zorluklarının olacağı düşünülebilir. Bu çalışmada, bebekleri doğumsal kalp hastalığı nedeniyle opere olan ve bebeklerinin tedavisi yoğun bakımda devam eden annelerin, bu süüreçteki ruhsal işleyişlerinin Kinestetik Aile Çiz (Kaufman ve Burns, 1972) ve D10 (Le Men, 1966) testleriyle değerlendirirlmesi amaçlanmaktadır. Çalışma, bebeği 18 aydan daha küçük olan on anneyle yapılacaktır. İlk görüşmeden bir gün sonra çizim testleri verilecek ve çizimler analitik çerçevede değerlendirilecektir. Projektif çizim testleri sonucunda, içsel dünyanın nasıl düzenlendiği, çatışmaların ve savunmaların neler olduğu hakkında bilgi alabiliriz. Projektif çizim testleri aracılığıyla, bebekle ilgili dış gerçeklik annenin arzusuna karşıt olduğunda annenin suçluluk duygusu, narsisistik yaralanma ve kayıp endişesi deneyimleri hakkında bilgi edinilecek, annenin

    Anahtar Kelimeler : Projektif Çizim Testleri, Annelik, Bebek