Sayı: 19 / BEŞ YAŞINDAKİ BİR ERKEK ÇOCUKTAKİ SALDIRGAN DAVRANIŞLARIN ALTINDA YATAN NARSİSİSTİK SORUNSALIN RORSCHACH TESTİ VE PROJEKTİF ÇİZİM TESTLERİYLE BULGULANMASI

  • BEŞ YAŞINDAKİ BİR ERKEK ÇOCUKTAKİ SALDIRGAN DAVRANIŞLARIN ALTINDA YATAN NARSİSİSTİK SORUNSALIN RORSCHACH TESTİ VE PROJEKTİF ÇİZİM TESTLERİYLE BULGULANMASI

    Sedef Tarçın Şakır, Neslihan Zabcı, Funda Akkapulu Aydın
    Özet :

    A.'nın anne babası okul rehberlik servisine yaklaşık iki yıldır görülen ani öfkelenmeleri, olumsuza toleransının düşüklüğü ve saldırgan davranışları (vurma, tekme atma, tükürme, küfretme) nedeniyle başvurmuşlar; çocuklarının, bu dürtüsel davranışlardan sonra ağladığını, kendini değersiz hissettiğini ve suçluluk duyduğunu belirtmişlerdir. Psikanalitik kurama göre eyleme geçişteki temel nokta, dürtüsel hareketleri ruhsal olarak işlemede zorluktur. Birçok yazara göre eyleme başvurma, yok edici ya da adlandırılamaz bir dehşet uyandıran, tasvir edilemez bir travma karşısında ruhsal aygıtın hayatta kalması için tek araçtır. Yaşanan öfkenin temelinde ise narsisistik yaralar yatar. Bu çalışmada, öncelikle A.'nın saldırgan davranışları ile narsisistik kırılganlığı arasındaki ilişki psikanalitik açıdan tartışılacaktır.

    Anahtar Kelimeler : Rorschach Testi, projektif Çizim Testleri, Saldırganlık, Dürtüsellik, Narsisistik Sorunsal