Sayı: 19 / KISIR ÇİFTLERİN STRES, UYUM OLANAKLARI VE DUYGUSAL RAHATSIZLIK BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 • KISIR ÇİFTLERİN STRES, UYUM OLANAKLARI VE DUYGUSAL RAHATSIZLIK BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Maria Clelia Zurlo
  Çeviren: Levent Mete
  Özet :

  Çalışmanın amacı, kısır çiftlerdeki stres, başetme olanakları ve psikolojik hastalık boyutlarını değerlendirmektir. Tüpte döllenme (tüp bebek yöntemi) ile tedavi gören 101 kısır çifte, Doğurganlık Sorunu Envanteri (FPI, Newton, Sherrard, Glavac, 1999; Zurlo, Ambrosino, 2011), Edinburg Depresyon Ölçeği (EDS, Cox ve ark., 1987; Benvenuti ve ark. 1999), Durum-Trait Anksiyetesi Envanteri, Y Formu (STAI-Y, Spielberger, 1976; Pedrabissi, Santinello, 1989), Çift Uyumu Ölçeği (Spanier, 1976; Gentili ve ark., 2002) ve Yaşanan Sorunlarla Başetme Tutumları (COPE-NVI; Carver et. al., 1989; Sica ve ark., 2008) ölçeklerinin İtalyan uyarlamalarından oluşan bir test bataryası uygulanmıştır. Kısırlıkla bağlantılı stres, anksiyete ve çökkünlük deneyimleri, başetme stratejileri ve çift uyumu değişkenleri, cinsiyet, yaş, öğrenim düzeyi ve kısırlık tanısının türüne ve süresine ilişkin olarak analiz edilmiştir. Çift uyumu ile ksıır çiftlerin kullandığı başetme stratejileri arasındaki korelasyonlar ve kısırlığa bağlı algılanan stres analiz edilmiştir. Çift uyumu ve kullanılan başetme stratejilerinin ve algılanan kısırlıkla bağlı stresin, algılanan anksiyete ve depresyon düzeyleri üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir.

  Anahtar Kelimeler : Kısırlık, Stres, Başetme, Çift Uyumu, Depresyon