Sayı: 19 / ERGEN KENDİNİ NEDEN "DÖVDÜRÜR"?

  • ERGEN KENDİNİ NEDEN "DÖVDÜRÜR"?

    Defne Satgan, Seçil Ürkmez
    Özet :

    Ergenlik fiziksel ve ruhsal anlamda bir başkalaşım dönemidir. Bu uzun ve zorlu süreçte ergen, hem düşmanlık duyduğu yeni bedeniyle başış imzalamanın yeni yollarını arayacak hem de bütünleşmiş sağlam bir beden imgesi oluşturmaya çalışacaktır.Ruhsal yaşamdaki hareketliliğin yoğun olduğu ergenlik süreci tam da bu nedenle bedensel dönüştürmelerin (body modification) en sık deneyimlendiği dönemlerden biri olacaktır. Bu bedensel dönüştürme yöntemlerinden birisi de, insanlık tarihinin en eski sanatlarından biri olan dövmedir. 'Dövme' vücut derisi üzerine iğne ve benzeri sivri bir araçla çizilmek ve içine renk veren maddeler konulmak yoluyla yapılan yazı veya resim anlamına gelir. Dövme tene uygulanan görsel bir imgedir ve görsel bir imgenin her zaman simgesel anlamı vardır. O halde ergen üzerine "damgalattığı" simgelerle bedenine kendi arzulattığı şekli vermektedir. Bu çalışmada, 18 yaşında "dövmeli" bir ergenin beden imgesi ve kimlik algısı Rorschach Testi ile değerlendirilirken ergenin kendini "dövdürme" arzusunun anlamları irdelenmektedir.

    Anahtar Kelimeler : Ergenlik, Kimlik, Mazoşizm, Dövme, Beden imgesi