Sayı: 17 / SINIR DURUMLAR: ÇAĞDAŞ  FRANSIZ PSİKANALİTİK YAKLAŞIMI

 • SINIR DURUMLAR: ÇAĞDAŞ  FRANSIZ PSİKANALİTİK YAKLAŞIMI

  Jean Yves Changon
  Çeviren: Levent Mete
  Özet :

  Kısa bir tarihsel giriş ve terminolojik açıklamanın ardından, Kernberg tarafından tanımlanan sınır durumların klasik psikopatolojik görünümü hem klinik ve yapısal boyutta hem de genetik boyutta özetlenmiştir. Farklı çağdaş psikodinamik akımlar hatırlatılmış, sonrasında fransız dilinin temel psikanalitik çalışmaları ( Bergeret, Green) sunulmuştur. İçgüdünün nesne ilişkilerine, intrapsişik olanın öznelerarası olana ne kadar bağlı olduğu Fransız psikanalizinin kuramsal özgünlüğünün altı çizilmektedir. Üç temel sorun etrafında ön plana çıkan güncel bir sentez önerilmektedir; sınırların patolojisi ve içselliğin eksikliği, nesne kaybı endişesi, ödipal çatışmanın ve mazoşizmin özellikleri. Çağdaş psikososyal ve kültürel değişimlerin psikopatoloji üzerindeki etkisi belirtilmektedir. Son olarak farklı psikanalitik tedaviler gözden geçirilmiştir; divanda ya da yüzyüze psikanaliz, psikanalitik psikoterapiler, psikodrama, grup, aile, arabuluculuk , kurumsal ve online psikoterapiler. Sınır durumlar psikanalizin mevcut paradigması olarak kabul edilmektedir: onun kuramsal ve klinik temellerini sorgulamışlar, sınırlarını altüst etmişler ve disiplini yenileyecek teknik düzenlemelere yol açmışlardır.

  Anahtar Kelimeler : Sınır kişilik bozukluğu, sınır durumlar/olgular/örgütlenmeler, içgüdüler, nesne ilişkileri, narsisizm, mazoşizm, psikanaliz, psikanalitik psitoterapiler.