Sayı: 17 / SINIR PATOLOJİLER - 1

 • SINIR DURUMLAR: ÇAĞDAŞ  FRANSIZ PSİKANALİTİK YAKLAŞIMI

  Jean Yves Changon / Çeviren: Levent Mete

 • ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GÖRÜLEN SINIR PATOLOJİLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

  Neslihan Zabcı

 • PSİKOSOMATİK PATOLOJİLERDE SINIRLARIN KIRILGANLIĞI

  Elif Yavuz Sever

 • SALDIRGAN CİNSEL DAVRANIŞTA KADINSILIĞIN ÖLDÜRÜLMESİ - HAPSEDİLMİŞ BİR ERGENİN KLİNİĞİ- 

  Magali Ravit / Çeviren: Zeren Okçuoğlu

 • DEPRESİF BULGULARI OLAN NARSİSİSTİK OLGUNUN RORSCHACH TESTİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Ahmet Güler

 • SİHİRLİ AYNA SÖYLE BANA

  Zihniye Okray

 • PARANOYADA BEN VE ÖTEKİ

  Sophie de Mijolla-Mellor / Çeviren: Defne Satgan

 • OLUMSUZLAMA

  Sigmund Freud / Çeviren: Fatma Kandemir