Sayı: 17 / ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GÖRÜLEN SINIR PATOLOJİLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

  • ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GÖRÜLEN SINIR PATOLOJİLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

    Neslihan Zabcı
    Özet :

    Bu yazı çocuklarda sınır patolojilerin fenomenolojisi, risk etlenleri ve sonuçları hakkında literatürü sunmaktadır. ?Borderline Kişilik Bozukluğu? süregiden gelişimsel değişimlerden ötürü 18 yaşından küçük hastalara konulan bir tanı değildir. Ancak, Roger Mises belirli savunma mekanizmaları ve patolojik içselleştirilmiş nesne ilişkileri (ör: yarılma, yansıtmalı özdeşim gibi) olan bir grup hastayı tanımlamak için ?çocukluk döneminde borderline patolojileri? kavramını ortaya koymuştur. Bu çocuklar, işlevsellik, duygulanım, duygudurum ve kişilerarası ilişkilerde belirgin tutarsızlık; bunların yanı sıra genellikle yıkıcı davranış problemlerinin farklı birleşimleri, depresif endişe ve bilişsel belirtiler gösterirler. Bu çocuklarla sürdürülen takip çalışmaları, bu çocukların sadece belirgin olarak borderline kişilik bozukluğu değil, geniş aralıkta farklı kişilik bozuklukları geliştirme eğilimi göstermektedirler. Çocuklardaki sınır patolojilerin yüksek riskteki çocukların grubunu tanımlayabileceğini ve sonuçta bizim erken müdahaleye ilişkin yaklaşımımızı yönlendirebilir.

    Anahtar Kelimeler : Çocukluk döneminde Borderline patoloji, depresif endişe, risk faktörleri.