Sayı: 17 / SİHİRLİ AYNA SÖYLE BANA

  • SİHİRLİ AYNA SÖYLE BANA

    Zihniye Okray
    Özet :

    Projektif testler, özellikle projektif tekniklerin uygulanması için başvuru yapan hastalarda genellikle onların bilmedikleri, söylemedikleri, sır olarak tuttukları şeyleri hemen biz psikologların anlaması ve onlara kendilerinin dile getiremedikleri yaratılarını ortaya koymadıkları her şey hakkında bilgi vermemiz deyim yerindeyse gözlerine bakar bakmaz onları bir kitap gibi okumamızı bekler. Projektif teknikler hastaların bilinçdışı materyallerine belirsiz - müphem olan bazı uyaranlarla açılan bir kapı gibidir. Bu teknikler hastalarda tıpkı psikanalizde olduğu gibi ruhsal alanda biçimsel, kronolojik ve topografik olarak farklı anlanlarda gerileme yaşanmasına olanak tanır. Projektif tekniklerde elde ettiğimiz bilgi hastanın algısına bağlı olarak ortaya çıkardığı bireysel kişilik örgütlenmesidir.

    Anahtar Kelimeler : Projektif Teknikler, Psikanalitik Süreç, Sihirli Ayna, Düşlemler.