Sayı: 33-34 / PERİNATAL DÖNEMDE TEKRARLAYAN DÜŞÜKLERİ OLAN HASTANIN RUHSAL İŞLEYİŞİNİN İNCELENMESİ

  • PERİNATAL DÖNEMDE TEKRARLAYAN DÜŞÜKLERİ OLAN HASTANIN RUHSAL İŞLEYİŞİNİN İNCELENMESİ

    Yeliz Polat, Efsane Ebcim
    Özet :

    Bu makalede bir kadın hastanın iki yıl içinde üst üste üç hamileliğinde yaşadığı kayıplar ve hastanın ruhsal işleyişi projektif testlerle incelenmiştir. Hastanın ruhsal işleyişi ile gebelikleri, düşükleri psikanalitik perinatalite kuram çerçevesinde tartışılmıştır. Projektif test sonuçları değerlendirildiğinde hastanın ruhsal işleyişinin sınır işleyiş olduğu görülmektedir. Hastanın nesne ilişkileriyle ilgili erken dönem problemlerinin varlığı, depresif konumla baş etmeye dair güçlüklerin varlığı ve dayanak ihtiyacının yoğunluğunun ruhsal işleyişte önemli belirleyenler olarak görülmektedir.

    Anahtar Kelimeler : Rorschach Testi, Tematik Algı Testi, Perinatal Dönem