Sayı: 33-34 / GEBELİĞİN İLK TRİMESTERİNDE NARSİSİSTİK YATIRIMLARIN PROJEKTİF TESTLERLE İNCELENMESİ

  • GEBELİĞİN İLK TRİMESTERİNDE NARSİSİSTİK YATIRIMLARIN PROJEKTİF TESTLERLE İNCELENMESİ

    Duygu Kaya
    Özet :

    Bu çalışmanın amacı gebelik dönemindeki kadınların ruhsal dünyalarının narsisistik eksende incelenmesidir. Gebelik dönemi, kadının ilgisinin dış dünyadan kendi iç dünyasına ve düşlemlerine yöneldiği bir dönem olarak tanımlanmaktadır. Bir kadın gebelik döneminde henüz dünyaya gelmemiş çocuğu ile özdeşleşmektedir. Bu sayede gebelik narsisizminin etkisiyle fetüsü kendi benliğine haz veren bir uzantıya dönüşmüş olarak deneyimleyebilmektedir. Çalışma kapsamında herhangi bir psikopatoloji öyküsü olmayan ve ilk gebeliğini deneyimleyen bir kadının normal gebelik sürecinin ilk trimesterindeki narsisistik yatırımları psikanalitik yönelimli yarı yapılandırılmış klinik görüşme, Rorschach Testi ve Tematik Algı Testi aracılığı ile incelenmiştir. Test sonuçları Fransız Okulu?na bağlı kalınarak bu testlere özgü içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir.

    Anahtar Kelimeler : Perinatalite, Gebelik, Annelik, Narsisizm, Projektif Testler