Sayı: 33-34 / ANNENİN AŞKI VE NEFRETİ: ANNESEL SALDIRGANLIĞIN DÜZENLENİŞİ ÜZERİNE BOYLAMSAL BİR OLGU SUNUMU

  • ANNENİN AŞKI VE NEFRETİ: ANNESEL SALDIRGANLIĞIN DÜZENLENİŞİ ÜZERİNE BOYLAMSAL BİR OLGU SUNUMU

    Özgün Taktakoğlu
    Özet :

    Annelik, başından beri çiftedeğerliliğin damgasını vurduğu bir dönemdir. Önce fetüs, sonra bebek ile ilişkisi içerisinde annenin öznel deneyimini araştıran çalışmaların birçoğu, annenin aşkı ve nefretinin bir aradalığına vurgu yapmıştır. Annelik süreci yoğun narsisistik yatırımlar ve idealizasyonlar ile birlikte gitmektedir, ve annesel saldırganlık kendini genellikle bilinçdışı şekillerde göstermektedir. Annenin gebelikten itibaren bu saldırganlığı nasıl düzenlediği, anne-bebek ilişkisinin niteliği açısından belirleyicidir. Projektif testler ve psikanalitik yönelimli klinik görüşmeler annenin bilinçdışı süreçlerinin anlaşılabilmesi ve çalışılabilmesi için önemli araçlardır. Bu çalışmada, annenin çiftedeğerli duygularının perinatal sürecin aşamaları içinde nasıl evrildiği önce kuramsal olarak ele alınacak, sonra gebeliğin ilk trimesterından itibaren doğumdan sonraki 1 yıla kadar boylamsal takibi yapılmış bir olgunun görüşme ve testleri üzerinden tartışılacaktır.

    Anahtar Kelimeler : Perinatalite, Saldırganlık, Anne-Bebek İlişkisi, Olgu Sunumu, Projektif Testler