Sayı: 33-34 / KADINLIĞIN REDDİ, KÖKLER VE KÖKENSEL KAYA: HERA

  • KADINLIĞIN REDDİ, KÖKLER VE KÖKENSEL KAYA: HERA

    Şeyda Uncu Aydemir
    Özet :

    Psikanalizde kadınsılık üzerine yıllardır çalışmalar yapılmaktadır. Psikanalizde kadınsılık ile ilgili farklı görüşler bizleri zengin metinlerle karşılaşmamızı sağlamıştır. En nihayetinde farklı görüşler farklı kavramları da doğurarak; kadın, kadınsılık, maskelilik, Öteki kadın, kadınlığın reddi, kadınsı zevk gibi tanımlamaları psikanalitik çalışmaya dahil etmiştir. Bu çalışmalar itibariyle, kadınsılık ve kadınlığın, bizleri onu Kadınlığın Reddi, Kökler ve Kökensel Kaya: Hera 171 tanımlamanın zorluğu ile baş başa bırakmaktadır. Bu makalede, S. Freud?un 1937 yılında ?Biten Analiz, Bitmeyen Analiz? yazısında ele aldığı ve psikanalitik tedavinin nihai ve çıkmaz noktası olarak betimlediği ?Kökensel Kaya? kavramından yola çıkarak Yunan Mitolojik karakterleri üzerinden maskelilik, Öteki kadın, kadınlığın reddi, kadınsı zevk kavramlarını başta S. Freud ve Lacan?ın çalışmaları olmak üzeri diğer çağdaş psikanalistlerin metinleriyle de incelenmiştir.

    Anahtar Kelimeler : Kadınsılık, Kökensel Kaya, Kadınlığın Reddi, Cinsiyetlenme, Yunan Mitolojisi, Rüya Analizi, Psikanaliz, S. Freud, Lacan.