Sayı: 31 / TRAVMA SONRASI RUHSAL İŞLEYİŞTE ANNENİN KAPSAYICI İŞLEVİNİN ETKİSİNİN PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  • TRAVMA SONRASI RUHSAL İŞLEYİŞTE ANNENİN KAPSAYICI İŞLEVİNİN ETKİSİNİN PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

    Ebru Akyol, Neslihan Zabcı
    Özet :

    Bu çalışmada 9 yaşındaki bir erkek çocuğun erken dönem anne imgesinin kapsayıcı işlevinin gerçeklikte yaşanan travmaları aşma yetisindeki işlevi tartışılacaktır. Bu amaçla çocuğa Rorschach Testi ve TAT uygulanmıştır. Travma sonrasında, çocuğun derslerine uyum sağlayamaması, evde, okulda ve diğer ortamlarda iletişim kurarken odaklanamaması, okulda kimseyi dinlememesi, sadece kendisinin ötekini dinlemeksizin konuşması ve okulda dikkatinin çok çabuk dağılması mevcut sorunlar olarak ifade edilmiştir. Projektif testler değerlendirildiğinde, hasarlı holding işlevleri, içsel dünyada yeterince sağlam olmayan ebeveyn imgeleri ve dayanak, yaslanma ihtiyacının yoğunluğu ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda O.'nun travma ile başedecek ruhsal güce sahip olmadığı, erken dönem ilişkilerinin yapılandırıcı olmadığı, ve annenin kapsayıcı işlevlerinin oldukça yetersiz olduğu görülmektedir. Nitekim yaşadığı travma sonrasında O.'nun yaşadığı zorlukları annesiyle paylaşmaması anlamlı bir klinik bulgudur. O. ötekinden destek alacağına dair bir iyi nesne tasarımına sahip olmadığı için, bu travmayı anne babasına aktarmamış ve bu sorunla başetmede kendini yalnız bırakmıştır. Sonuç olarak, kapsayıcı işlev dışsal travmayla başetmek için temel bir kavram olup, bu işlevin içsel dünyada eksikliği travma ile başetmeyi zorlaştırmaktadır.

    Anahtar Kelimeler : Travma, Kapsayıcı İşlev, Rorschach, TAT, Projektif Testler