Sayı: 31 / DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU BULGULARI GÖSTEREN BİR ÇOCUĞUN PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  • DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU BULGULARI GÖSTEREN BİR ÇOCUĞUN PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

    Handan Çakır, Neslihan Zabcı
    Özet :

    Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu özellikle okullarda öğrenme, sosyal ilişki ve uyum sorunları açısından önemli bir sorunsal olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tanısı almış bir çocuğun ruhsal süreçlerini projektif testler ile incelemektir. Bu amaçla yedi yaşında bir erkek çocuğa, Rorschach ve CAT testleri uygulanmıştır. Danışanın yanıtları, duygulanım süreçleri, duygusal tepkiler, dürtü kontrolü ve sosyal uyum gibi niteliksel açılardan, psikanalitik kuram ile ilişkilendirilerek değerlendirilmiştir. Buna ek olarak, anne babanın kişisel özellikleri ve kendi ebeveynleriyle olan dinamiklerinin, çocukla kurulan ilişkiye etkileri tartışılmıştır. Değerlendirme sonucunda kontrol edilemeyen dürtüsellik, düşük ego kontrolü, duygusal taşkınlık ve buna bağlı olarak babasal işlev ve annenin kapsayıcı işlevlerinde eksiklik gibi bulgulara ulaşılmıştır. Bu durum içsel nesnelerle ilgili dayanak eksikliğinin ve kayıp endişesinin varlığına işaret etmektedir.

    Anahtar Kelimeler : Projektif Testler, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Davranış Bozukluğu, Rorschach, CAT testi