Sayı: 31 / HAŞİMOTO TANISI ALMIŞ İKİ KADIN HASTADA TRAVMATİK YAŞANTILARIN PROJEKTİF YÖNTEMLER İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  • HAŞİMOTO TANISI ALMIŞ İKİ KADIN HASTADA TRAVMATİK YAŞANTILARIN PROJEKTİF YÖNTEMLER İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

    Kadriye Slocum, Elif Sever
    Özet :

    Bu çalışmada bağışıklık sistemine dair bir rahatsızlık olan Haşimoto hastalığı tanısı almış iki kadın hastanın projektif test bulgularından ve klinik görüşmelerinde dikkati çeken bazı hususlardan hareketle ruhsal süreçleri, erken dönem travmatik yaşantıları çerçevesinde ele alınmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre kadınsı olana ve anneliğe dair iletimde olası travmatik unsurların yanısıra depresif bir duygulanım ve ayrıca duyumsal imgelere yönelme ile narsisistik kırılganlık ve temsil kapasitesinde yetersizlikler bulunmuştur.

    Anahtar Kelimeler : Haşimoto Hastalığı, travmatik yaşantılar, projektif yöntemler, duygulanım.