Sayı: 31 / YAKININA KARŞI ÖLÜMCÜL EYLEME GEÇMİŞ YETİŞKİN KADINLARIN NESNE İLİŞKİLERİNİN RORSCHACH TESTİ İLE İNCELENMESİ

  • YAKININA KARŞI ÖLÜMCÜL EYLEME GEÇMİŞ YETİŞKİN KADINLARIN NESNE İLİŞKİLERİNİN RORSCHACH TESTİ İLE İNCELENMESİ

    Tülay Aydın Türkmen, Ceylin Özcan
    Özet :

    Bu çalışmanın amacı, yakınına karşı ölümcül eyleme geçmiş yetişkin kadınlarda, bu eyleme geçişin ilk nesneyle kurdukları ilişkinin temellendirdiği psikopatolojik ruhsal yapılanmayla ilişkili olup olmadığını, eğer varsa bu sorunların biçimlerini ve niteliklerini belirlemektir. Araştırmanın sonucuna göre; yakınına karşı ölümcül eyleme geçen yetişkin kadınların erken dönem nesne ilişkilerinde yaşadıkları birtakım problemler nedeniyle öznellik kurulumlarında aksaklıklar olduğu, bu aksalıklar sebebiyle de düşünce süreçlerinin gelişiminin aksadığı, duygulanımlarının düşünceleri tarafından yeterince kapsanamadığı, dolayısıyla simgeselleştirme kapasitelerinin aksadığı; Rorschach Testi?nden alınan veriler neticesinde tespit edilmiştir. Bu bağlamda kişinin yıkıcı dürtülerini kapsamaya yetemeyen ruhsal aygıtın, yoğun duygulanımsal uyarım karşısında daha ilkel olan eylem yoluyla ifade bulduğu düşünülmektedir.

    Anahtar Kelimeler : Ölümcül Eyleme Geçiş, Eyleme Geçiş, Nesne İlişkileri, Rorschach Testi, Psikanaliz, Düşünce Gelişimi, Sembolizasyon.