Sayı: 31 / TRAVMADA RUHSAL İŞLEYİŞİN PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ: OLGU SUNUMU

  • TRAVMADA RUHSAL İŞLEYİŞİN PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ: OLGU SUNUMU

    Şeyma Perk, Yeliz Polat Hoca
    Özet :

    Kırk beş yaşındaki kadın olgu, psikiyatri polikliniğine, uyumadan evvel oğlunun öldüğü ?senaryolar? görme, bu senaryoların sürekli zihnini meşgul etmesi şikâyetiyle başvurmuştur. Yapılan ön görüşmede çocukluk ve ergenlik döneminde travmatik yaşantıları olduğu bulgulanan hastanın, bu yaşantıları annesinin neden olduğu şiddet ve ihmal ile ilgili yaşantılardır. Psikotik bir adli suçlu da olan annesine yalnızca nefret duyduğunu anlatan hastanın, annesinin onu doğururken delirdiğini aktarmaktadır. Olgunun projektif testlerinde dürtüsel işleyişin yoğun saldırgan düşlemlerden oluştuğu görülmektedir. Test malzemesi ile kendi arasında sınır kaybı yaşayan hastanın yarılma içeren cevapları ön plandadır. Test içeriğinde negatif aktarımlar ile kötü nesnenin sürekliliği, narsisistik defansın başarılmaması ile özdeşimsel güçlükler bulunmaktadır. Duygulanımsal olarak depresif ve yer yer paranoid nitelikte olan endişenin varlığı ile sınır işleyişin varlığı söz konudur.

    Anahtar Kelimeler : Rorschach Testi, Tematik Algı Testi, Travma