Sayı: 3-4 / İŞTAH VE EMOSYONEL BOZUKLUK

 • İŞTAH VE EMOSYONEL BOZUKLUK

  D.W. Winnicott
  Çeviren: Sinem Öztep Kuruoğlu
  Özet :

  Tüm psikiyatrik vakaların öykülerinde iştah bozukluklarına rastlanabilir ve bu bozukluklar net bir şekilde diğer semptomlarla iç içe geçmiş olabilir. Bebeklerle doğrudan klinik ilişki bize, gözlem, terapi, çocuk ve yetişkinlerin analizi yoluyla öğrenilen ilkelerin uygulanması için zengin bir olanak sunuyor. Psikiyatrik hastalık kuramının, pek çok vakada anormallik öyküsünün ilk aylara veya hatta ilk haftalara kadar uzandığı gerçeğini de kabul edecek şekilde değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

  Anahtar Kelimeler :