Sayı: 29 / "BİR DERİ BİR KEMİK": PROJEKTİF BİR ÇALIŞMA

  • "BİR DERİ BİR KEMİK": PROJEKTİF BİR ÇALIŞMA

    Bengi Düşgör
    Özet :

    Bu çalışmada anoreksiya nervoza psikanalitik bir bakış açısıyla ele alınmakta olup, teleskopaj kavramı üzerinden nesillerarası bağlantılar Rorschach Testi ve TAT icerikleriyle değerlendirilmektedir. Yeme bozukluklarındaki nesillerarası iletim, özdeşimin doğası, özdeşime yonelik güçlükler ve bu hastalarda gözlenen narsisistik sorunsal ve kırılganlık ele alınarak bu hastalıkların özel bir unsuru olarak kabul edilmektedir. Haide Faimberg'in "nesillerarası teleskopaj" kavramı ışığında, önceki nesillerin özellikle de annesel olanın bir uzantısı olarak görülmesine bağlı olarak bu hastalığın ortaya çıkışı üzerine vurgu yapılarak projektif test bulguları bu doğrultuda incelenmektedir.

    Anahtar Kelimeler : Anoreksiya, Teleskopaj, Rorschach Testi, TAT, Psikanaliz.