Sayı: 29 / BİR MESAFE İHTİYACI OLARAK SOMATİZASYON

  • BİR MESAFE İHTİYACI OLARAK SOMATİZASYON

    Elif Erol
    Özet :

    Ruh ve bedenin birbirinden ayrı düşünülmemesi gerektiği tartışmaları, bedensel olarak açıklanamayan sorunsallara ruhsal gözle bakmayı salık vermiştir. İçsel çatışmaların dışavurumu olarak görülen somatik semptomlar kadar bedende tercih ettikleri bölgelerde sorunsalla ilişki içerisindedir. Bu olgunun kusma davranışı, nüfuz edici anne imgesine gönderme yapmakta, annenin fazla gelen varlığı dışa atılmaktadır. Olguya tanınan alanla beraber semptom ortadan kalkmış, anneyle her büyük çatışmada bastırılan malzemenin dönüşü gibi semptom geri dönmüştür.

    Anahtar Kelimeler : Somatizasyon, Çocuk, Ergen, Kusma, İstila.