Sayı: 29 / FİBROMİYALJİ SENDROMUNDA BABALIK İŞLEVİNİN RORSCHACH TESTİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  • FİBROMİYALJİ SENDROMUNDA BABALIK İŞLEVİNİN RORSCHACH TESTİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

    Kübra Koç, A. Elif Yavuz Sever
    Özet :

    Bu çalışmanın amacı fibromiyalji hastasında babalık işlevinin Rorschach Testi ile incelenmesidir. Çoğunlukla kadınlarda görülen Fibromiyalji Sendromu, herhangi bir organik bozukluk olmaksızın ortaya çıkan yaygın ağrılar ve kronik yorgunluk hastalığın en önemli bedensel belirtilerini oluşturur. Bu kadın hastanın babaya dair ensestüyöz söylemlerinden hareketle çalışmanın odak noktasını "ensestüyöz" ve "babalık işlevi" kavramları oluşturur. Yapılan uygulama İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon'da tedavi görmekte olan 1 gönüllü kadın hasta ile yürütülmüştür. Hastaya, demografik form uygulanmış, psikanalitik yönelimli öngörüşme yapılmış ve Rorschach Testi uygulanmıştır. Uygulanan malzeme Fransız Okulu'na bağlı kalınarak bu testlere özgü içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmenin sonucu ise özellikle "ensestüel" kavramı ve "babalık işlevi" kavramları etrafında incelenen hastanın protokolünden elde edilen bilgiler baba-kız ilişkisinde bu hastalığın özel bir önemi ve etkisi olduğu yönündedir.

    Anahtar Kelimeler : Fibromiyalji Sendromu, Babalık İşlevi, Ensestüel, Rorschach Testi