Sayı: 29 / PSİKODİNAMİK GRUP PSİKOTERAPİSİNİN HAFİF BİLİŞSEL BOZUKLUK VE ERKEN DÖNEM ALZHEIMER HASTALARININ KİŞİLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN RORSCHACH TESTİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  • PSİKODİNAMİK GRUP PSİKOTERAPİSİNİN HAFİF BİLİŞSEL BOZUKLUK VE ERKEN DÖNEM ALZHEIMER HASTALARININ KİŞİLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN RORSCHACH TESTİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

    Ayşe Özalkuş Şahin
    Özet :

    Çalışmanın amacı; psikodinamik grup psikoterapisi öncesi ve sonrasında HBB ve AD hastalarının ego işlevlerindeki değişimlerine bağlı olarak kişiliklerinde gerçekleşecek değişimleri değerlendirmektir. Örneklem iki HBB ve bir AD hastasıdır. Psikodinamik Grup Psikoterapisi bir yıl, haftada iki gün, oturum başına 1.5 saat sürmüştür. Katılımcılar; 65, 71 ve 89 yaşlarındadır. Ön test ve son test olarak Rorschach kullanılmıştır. Sonuçlar; HBB ve AD hastalarının nesne ve kişilere daha fazla bağlandığını, kontrol çabalarının da arttığını göstermiştir. Tedavi sonrasında tedavi öncesindeki detaycı yaklaşımlarından farklı olarak daha bütüncül bakış açısıyla kontrolü sürdürdükleri görülmüştür. Hastaların bütüncül bakış açısı geliştirmeleri, ruhsal dağılmalarının önüne geçebilecek kıymetli bir gelişimdir. Amnestik HBB ve erken dönem AD hastaları, üstbenliklerine korkutucu bakmaktan uzaklaşmış, renk ve eylem yanıtlarında da artış görülmüştür. HBB hastası, psikodinamik grup psikoterapisinden en fazla fayda sağlayan kişi olmuş, vasküler hasta da bir miktar gelişim göstererek, dürtülerini biraz daha kabule geçmiştir. Erken dönem AD hastasında yıkımın önüne geçilemese de; bütüncül bakış açısı geliştiren hastanın benlik yıkımında gecikme ve/veya yavaşlama sağlanabileceği düşünülmüştür.

    Anahtar Kelimeler : Hafif Bilişsel Bozukluk, Alzheimer, Rorschach, Psikodinamik Grup Psikoterapisi