Sayı: 24 / 'KARŞILAŞMAK, SEVMEK, AYRILMAK': ZAMANIN AKIŞIYLA SINANAN NARSİSİSTİK VE NESNESEL YATIRIMLAR

 • 'KARŞILAŞMAK, SEVMEK, AYRILMAK': ZAMANIN AKIŞIYLA SINANAN NARSİSİSTİK VE NESNESEL YATIRIMLAR

  Benoit Verdon
  Çeviren: Levent Mete
  Özet :

  Günümüzde nesne ilişkileri hem psikopatoloji ve psikanalizde hem de projektif psikolojide temel bir meseledir. Özne-nesne ilişkisi katı bir birlikte varolma durumu ile bağlantılandırılmaz, daha ziyade bir ortak yapılandırma dinamiğidir. Özneler, nesne ilişkilerini doyum deneyimi, haz ve psişik dengeyi koruma ve kendilerini yüksek seviyelerde anksiyeteye karşı korumak üzere kurarlar. Bu makale birinin kendini ayrıştıması için az ya da çok iyi yerleşmiş ?halen devam etmekte olsa da- becerisini anlamak için projektif metotların nasıl yardımcı olabileceğini göstermeye çalışmaktadır. Bu metotlar aşk, nefret, yapılanma scaffolding ve narsisistik güvenlik için şiddetli bir istek ile karışmış olan nesne ilişkilerini ne dereceye kadar anlamamıza olanak sağlar? Karşılaşmalar ve ayrılmaların vazgeçme ve özerkliği nasıl etkilediğini anlamamıza ne dereceye kadar yardımcı olabilir? Bu yüzden, bu makale nesne ilişkilerini narsisistik ve nesne yatırımları arasındaki karmaşık ilişkinin ışığında değerlendirecek, ki bu tüm kişilerin diğerleri tarafından bulunduğu-yaratıldığı narsisistik ve nesne ilişkileri arasında kısıtlı bir diyalektiğin alandır. Dahası, bu makale, hayatın sevmek ve sevilmek ve kendini yalıtmak için beceri ya da gereksinim ile bağlantılandırılan önemli psişik meselelerle derinlemesine işaretlenmiş yaşamın iki döneminden birini deneyimleyen kişilerden toplanan protokoller kullanarak bu tartışmaya katkıda bulunacaktır: ergenlik (bir yetişkin olma) ve yaşlanma.

  Anahtar Kelimeler : Nesne İlişkileri, Narsisizm, Kendilik Tasarımı, Ergenlik, Yaşlanma.