Sayı: 24 / ERGENLİKTE NARSİSİZMDEN BENLİK İDEALİNE

  • ERGENLİKTE NARSİSİZMDEN BENLİK İDEALİNE

    Bengi Düşgör
    Özet :

    Bu yazıda ergenligin ruhsal dönüşümü içinde narsisizmin yeri ve narsisistik yatırımın bir ideal olusturmaya olan katkısı ele alınarak projektif testlerde bu dönüşümün görünüş biçimleri degerlendirilmeye çalışılmıştır. Bedene yönelik narsisistik yatırımlar ve idealizasyon ile bağlantılı olan nesne iliskisindeki güçlükler ergenlerin Rorschach Testi ve T.A.T yanıtlarında incelenmektedir. Ergenlik döneminin narsisizm aracılığıyla değerli bir kendilik oluşumuna ve bir benlik ideali oluşturulmasına nasıl bir etkisi olduğu da anlaşılmaya çalışılmaktadır.

    Anahtar Kelimeler : Benlik İdeali, Narsisizm, Ergenlik, Projektif Testler