Sayı: 24 / ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI VE YETİŞKİNE CİNSEL SALDIRI (TECAVÜZ) SUÇUNDAN CEZAEVİNDE BULUNAN BİREYLERİN NARSİSİSTİK EKSENDE PROJEKTİF TESTLER İLE KARŞILAŞTIRILMASI

  • ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI VE YETİŞKİNE CİNSEL SALDIRI (TECAVÜZ) SUÇUNDAN CEZAEVİNDE BULUNAN BİREYLERİN NARSİSİSTİK EKSENDE PROJEKTİF TESTLER İLE KARŞILAŞTIRILMASI

    Pitey Gonca Özbay, Neslihan Zabcı
    Özet :

    Bu araştırmanın amacı, çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı suçundan dolayı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin ruhsal işleyişlerini Rorschach ve Tematik Algı Testi (TAT) ile incelemektir. Çocuğun cinsel istismarı suçundan hüküm almış 27 ve kadına tecavüz suçundan hüküm almış 26 hükümlünün yanıtları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular, iki grupta da sorunsalların benzer olduğunu, ancak yoğunluğu ve başa çıkma stillerinin farklılaştığını göstermektedir: Pedofiller depresif konumu işlemekte güçlük yaşamakta ve narsisistik hasarla başa çıkmaya yönelik bir nesne seçimi yaparak çocuklara yönelmekteyken, tecavüzcülerin nesne ilişkilerinde saldırganlık daha ön plandadır. Buna göre, her iki grupta da cinsel eylem, altta yatan narsisistik hasarların onarımına hizmet etmektedir.

    Anahtar Kelimeler : Sapkınlık, Çocuğun Cinsel İstismarı, Cinsel Saldırı, Projektif Testler