Sayı: 24 / DEPRESYONDA BENLİK İDEALİ VE İDEAL BENLİĞİN ROLÜ

  • DEPRESYONDA BENLİK İDEALİ VE İDEAL BENLİĞİN ROLÜ

    Simruy İkiz
    Özet :

    Bazı kişiler sevmeye, dünyaya yatırım yapmaya bir kayıp sonrasında yeni başlarlar. Bu çalışmadaki sorgulamamız, insanların bir kayıp ya da hayal kırıklığı yaşadıktam sonra dış dünyaya önceki gibi yatırım yapamamalarının neden olabileceği üzerine olacaktır. Bu yüzden, bu çalışmanın amacı, depresif kişilerde, idealin ?benlik ideali ve ideal benlik gibi- farklı ruhsal etkilerin rolünü görmektir. Bu yazıda, bir psikiyatrist tarafından depresyon tanısı alan iki kişi yarı yapılandırılmış görüşmelere katılmışlar, idealler, aşk hayatı, arkadaşlar, aile ve kayıpla başetmeyi içeren soruların olduğu bir görüşme formu ile sürece dahil edilmişlerdir. Bu iki kişide olgunlaşmamış ve çok zalim bir benlik idealine tanıklık etmekteyiz. Bundan dolayı, benlik idealinin taleplerinin ve doğasının kayıpla başetmeyi oldukça güçleştirdiğini söyleyebiliriz.

    Anahtar Kelimeler : Benlik İdeali, İdeal Benlik, Depresyon