Sayı: 21 / "CİNSEL EĞİTİM" MÜMKÜN MÜ? PSİKANALİTİK BİR YAKLAŞIM

  • "CİNSEL EĞİTİM" MÜMKÜN MÜ? PSİKANALİTİK BİR YAKLAŞIM

    Funda Akkapulu
    Özet :

    "Çocuk cinselliği ile birlikte doğar" der Freud. Cinselliği ile doğan meraklı çocuk merakı sayesinde edindiği birikimlerini, deneyimlerini unutur. Bu unutma bir ihmal değildir, ilk çocukluk deneyimlerini gizleyen özgün bir unutmadır. Ve cinsel eğitim vermek niyetinde olanlar bu erken evre etkilerini yadsıyabilmektedirler. Eğitimcilerin bu yadsımaları da cinsel eğitimi amaçlarından uzaklaştıran temel sebeplerdendir. Çocuk cinsel teorilere sahiptir. Çocuğun bu cinsel teorileri ile karşılaşıldığında yapılacak şey teknik olarak çok nettir: Çocuk merakı ve teorileri ile ilgilenirken gereksiz bastırmalardan korunmalı ve cinsellik onu tehlikeli gibi gösteren gizliliğinden arındırılmalıdır. Bunun yolu da çocuğun ihtiyacı olan bilgiyi almak için duyduğu arzusu ölçüsünde bilgilendirilmesi ile mümkün olacaktır. Böylece bu arzuların çocukluk unutmasına maruz kalabilmesine ve bu unutmanın başarılı olamadığı durumlarda da çocuğun yanlış bir utanç içine girmesine olanak sağlamış oluruz. Tekniği zorlu kılan ise bu süreçteki yetişkin kişinin (ebeveyn, öğretmen, eğitimci vb) kendi ruhsal yapılanmasının nitelikleri olacaktır. Öğrenmenin her aşamasında tartışılmaz gerçeklerle "uygun doyumlar" bulması sağlanan çocuğun merakı çeşitli müdehaleler nedeniyle ileri düzeylere taşınamaz. Çocuğun bireysel öyküsü dikkate alınmadan cinsel yaşam konusunda çocuğa dayatılan cinsel bilgler her alanda öğrenmeyi en iyi ihtimalle yavaşlatan bir etki yaratacaktır. Matematiği sevmeyen, paragraf sorularını anlamayan ama ezberde başarılı olan pekçok öğrenci bu suygusal yolculupu epey derinden deneyimlemişlerdir.

    Anahtar Kelimeler : Cinsel Eğittim, Merak, Çocuk Cinselliği