Sayı: 21 / LATANS DÖNEMİNDE ERKEN ERGENLİK

  • LATANS DÖNEMİNDE ERKEN ERGENLİK

    Neslihan Zabcı
    Özet :

    Gizil dönem gelişimsel olarak sakin ve dürtüsellikten kısmen uzak bir dönem olarak tanımlanır ve çalkantılı ergenlik dönemine hazırlıklı olarak girmek için özel bir önem teşkil eder. Bu tanıma rağmen, son yıllarda yeni çağın değişen koşulları ile bağlantılı olarak, gizil dönemde erken ergenlik giderek daha fazla görülmektedir. Bu makalede, erken ergenliğin olası nedenleri, özellikle de çocukların medyada giderek daha fazla cinsel ve saldırgan malzemeye maruz kalmaları ve değişen aile yapısı bağlamında tartışılacaktır.

    Anahtar Kelimeler : Erken Ergenlik, Gizil Dönem