Sayı: 21 / EYLEME GEÇİŞ VE PROJEKTİF YÖNTEMLER: ÇOCUK VE ERGEN KLİNİĞİNDE SİMGELEŞTİRME MESELESİ

 • EYLEME GEÇİŞ VE PROJEKTİF YÖNTEMLER: ÇOCUK VE ERGEN KLİNİĞİNDE SİMGELEŞTİRME MESELESİ

  Pascal Roman
  Çeviren: Gizem Kural
  Özet :

  Eyleme Geçiş ve Eyleme Geçiş Patolojileri: Bir yankı gibi vazgeçilmesi zor olan, genellikle birbirine gönderme yapan bu iki kavram nasıl eklemlenebilir? Eyleme geçişin her türlü bir psikopatoloji formu yansıtır mı ve bu yüzden ihlal ve zihinsel bozukluk arasında karışıklık riski yaratır mı? Eyleme geçiş kaçınılmaz bir şekilde ruhsal yaşamın kanun dışı olanı mıdır? Bu yazının amacı projektif testlerin kullanımıyla bu sorgulamalara ilişkin etkileri genişletmeye çalışmaktır. İlk bölüm eyleme ruhsal yaşama katıldığı farklı yollar ve projektif testlerin ruhsal işleyişte eyleme geçişin benzersiz rolünü belirlemeye olanak sağlayan nasıl ayrıcalıklı bir gözlem biçimi olduğu ele alınacaktır. İkinci bölüm çocukluk ve ergenlik döneminde eyleme geçiş patolojilerinin klinik örneklerini sunacaktır.

  Anahtar Kelimeler : Eyleme Geçiş, Projektif Yöntemler, Simgeleştirme, Çocukluk, Ergenlik