Sayı: 21 / EVLAT EDİNME VE SIR SORUNSALI: VAKA ÖRNEKLERİYLE GÖZDEN GEÇİRME

  • EVLAT EDİNME VE SIR SORUNSALI: VAKA ÖRNEKLERİYLE GÖZDEN GEÇİRME

    Reyhan Bahçıvan-Saydam
    Özet :

    Evlat edinme, bir kez olup biten bir yaşam olayı değil, ilgili tarafların tüm yaşamına damgasını vuran bir süreçtir. Bu yazıda temel olarak, evlat edinme sürecinin en önemli parçası olan, çocuğa evlat edinildiği bilgisinin nasıl ve ne zaman verilebileceği ele alınmıştır. Öte yandan, evlat edinildiği bilgisinin çocuktan saklanmasının, yani aqile içinde sır haline dönüştürülmesinin ortaya çıkarabileceği sonuçlar vaka örnekleri üzerinden incelenmiştir. Evlat edinme kararının alınmasında etki eden faktörler ve bu kararın taraflar üzerindeki etkileri aile dinamikleri açısından irdelenmiş, literatür bilgileri ve klinik vaka örnekleri eşliğinde tartışılmıştır.

    Anahtar Kelimeler : Evlat Edinme, Kayıp, Sır, Aile Terapisi