Sayı: 16 / ÇOCUKLARDA AĞIR TRAVMALARIN PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

 • ÇOCUKLARDA AĞIR TRAVMALARIN PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Abderrahmane Si Moussi
  Çeviren: Elif Aybay
  Özet :

  Bir araştırma programı çerçevesinde, yakın akrabasını kaybetmiş terör mağduru 162 çocukla deprem mağduru 60 çocuk Rorschach ve TAT ile değerlendirilmiştir. 6 ile 12 yaş arası bu toplulukta kız çocukların sayısı biraz daha fazladır. Sonuçlar çocuklarda travmanın açıkça yansıtıldığını göstermektedir. Yazar sadece Rorschach?ya dayanarak bu topluluktaki yansıtma işleyişinin özellikleri hakkında bazı bilgiler vermiştir. Terör mağduru olan bir erkek çocuğun protokolüne ilişkin kısa bir açıklama ile deprem mağduru çocukların yansıtmalı (projektif) işleyişlerine dair özetler travmatik belirtilerin bazı özelliklerini ve bu topluluk için geçerli tedavileri göstermektedir. Projektif testlerde travmanın zaman zaman çok canlı olan belirgin izlerini gözlemlemek bunun mutlaka patolojik bir semptom olduğu anlamına gelmez. Travmanın projektif çalışmalarla değerlendirilmesi bu acı deneyime ve kişideki ruhsal kaynakların bunun sonuçlarıyla nasıl başa çıktığına ilişkin aydınlatıcı bilgiler vermektedir.

  Anahtar Kelimeler : Travma ve Projektif Değerlendirme, Travma ve Rorschach