Sayı: 5-6 / ERGENLİK

 • AİLENİN YAŞAMSAL DÖNGÜSÜNDE ERGENLİK KRİZİNİN YERİ

  Talat Parman

 • ERGENLİKTE CİNSEL KİMLİK DALGALANMALARI

  Levent Kayaalp

 • ERGENLİK SÜRECİ VE KİŞİSEL YÜZLEŞMEYE OLAN İHTİYACI

  D. W. Winnicott / Çeviren: Çiğdem Köse

 • OTİZM VE ERGENLİK

  Panos Aloupis / Çeviren: Ayşenur Bay Aytekin

 • PSİKOPEDAGOJİ VE ÖZNELLEŞME

  Teresa Rebelo / Çeviren: Bahar Kolbay

 • ERGENLİK NEVROZUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE NARSİSİZMİN YERİ: PROJEKTİF BİR AYDINLATMA

  Michèle Emmanuelli / Çeviren: Bahar Kolbay

 • ERGENDE PSİKOLOJİK İNCELEMENİN ÖZELLİKLERİ VE SINIRLARI

  Michèle Emmanuelli / Çeviren: Burçin Alsancak Sönmez

 • ERGENLİK VE RORSCHACH TESTİ

  Neslihan Zabcı

 • ERGENLİK VE YEME BOZUKLUKLARI

  Ayça Gürdal Küey

 • BİR ANOREKSİYA OLGUSUNUN PROJEKTİF TESTLERLE AİLE İÇİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Bengi Pirim Düşgör

 • MADDE KULLANIMI: ÖLÜMÜN BAŞKA YÜZÜ

  Defne Tamar Gürol

 • MADDE BAĞIMLILARINDA PSİKOSOMATİK DÜŞÜNCE BİÇİMİNİN RORSCHACH TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Gözde Hatipoğlu

 • ERGENLİKTE PERSEKÜSYON ENDİŞESİNİN GERÇEKLİĞE UYUMU BOZMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Alin Onar

 • KIZ ERGENLERDE KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞININ RORSCHACH TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Fatih Sönmez

 • GİZİL DÖNEME AİT SAVUNMA DÜZENEKLERİNİN ÜÇ PROJEKTİF TEST İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Tevfika Tunaboylu İkiz

 • ERGENLERDE GEBELİK VE ANNELİK ÜZERİNE KISA BİR GÖZDEN GEÇİRME

  İrem Erdem Atak

 • TÜRKİYE`DE PROJEKTİF TESTLER İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • YEME BOZUKLUKLARI İLE ÖFKE TARZI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Bengi Pirim Düşgör, Tevfika Tunaboylu İkiz, Ayça Gürdal Küey

 • ERGENLİK DÖNEMİNE İLİŞKİN RORSCHACH BULGULARININ KLİNİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Refia Bakır Palabıyıkoğlu / Derleyen: Funda Akkapulu

 • TAT`DE MANİK-DEPRESİF ÖRGÜTLENMENİN İZLERİ

  Odile Husain, Nicole Reeves, Fabrice Choquet, Marie Chabot, Olivier Ravaz / Çeviren: Neslihan Zabcı

 • STİGMATİZASYON İLE PROVAKASYON ARASINDA GİZEMLİ BİR HASTALIK: PSİKOJENİK PURPURA

  Ayşe Elif Yavuz

 • SAVUNMA PSİKONEVROZLARI ÜZERİNE YENİ AÇIKLAMALAR

  Sigmund Freud / Çeviren: Bahar Kolbay

 • RÜYALARINDA BİLE RORSCHACH KARTLARI GÖRDÜĞÜ RİVAYET EDİLEN ADAM: DOÇ. DR. PH. YANİ ANASTASİYADİS

  Funda Akkapulu