Sayı: 14 / I.ULUSAL RORSCHACH VE PROJEKTİF TESTLER KONGRESİ ÖZEL SAYISI-II

 • KLİNİKTE PROJEKTİF TESTLERİN KULLANIMI VE TERAPÖTİK SÜRECE OLAN KATKISI

  Neslihan Zabcı

 • RORSCHACH TESTİNİN KURAMSAL TEMELLERİ

  Bayhan Üge

 • İNSAN ÇİZİMLERİNİN PROJEKTİF BİR YÖNTEMLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Funda Akkapulu Aydın

 • KİNETİK (HAREKETLİ) AİLE ÇİZİMLERİNE AİLENİN KÜLTÜREL YANSIMASI

  Özge Metin, Elif Üstün

 • OLAĞANDIŞI BİR HASTALIK ÖYKÜSÜNDE BEDENSEL BELİRTİLER VE ÖLÜM DÜRTÜSÜ BAĞLAMINDA DÜŞLEMSEL YAŞAM

  Ayşe Elif Yavuz

 • KOMPLEKS BÖLGESEL AĞRI SENDROMUNDA (TİP I) RUHSAL ÖRGÜTLENME: PROJEKTİF TESTLERİN KATKISI

  Ayşe Elif Yavuz

 • PARAFİLİ OLGUSUNDA RORSCHACH VE TEMATİK ALGI TESTLERİNİN PSİKODİNAMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: OLGU SUNUMU

  Emine Turgut, Bekir Behlül İnal

 • DEHB BULGULARI GÖSTEREN BİR ÇOCUĞUN PROJEKTİF TEKNİKLERLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ

  Emre Altınel, Elvan Gezen Ucur

 • PREMENOPOZ VE RORSCHACH TESTİ: BİR VAKA ÇALIŞMASI

  Fatma Kandemir

 • PERİ MASALLARI TESTİNİN STANDARDİZASYON ÇALIŞMASINDA ELDE EDİLEN FAKTÖRLERİN VAKA ÖRNEKLERİYLE SUNULMASI

  Büşra Tanık, İrem Erdem Atak

 • ALKOL BAĞIMLILIĞI TANISI ALMIŞ BİR HASTANIN RORSCHACH VE TAT İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Gözde Hatipoğlu

 • SEMBİYOTİK İLİŞKİYE BİR ÖRNEK: ANA-OĞUL SEMBİYOZU BAĞLAMINDA RORSCHACH TESTİNİN YORUMLANMASI

  Mine Turgay

 • KİŞİLİK ÖRGÜTLENMESİNDE PSİKOTİK EĞİLİMLERİN FARKLI ÖLÇÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Tamara Dzamonja-Ignjatovic, Bruce L. Smith / Çeviren: İrem Erdem Atak