Sayı: 13 / I.ULUSAL RORSCHACH VE PROJEKTİF TESTLER KONGRESİ ÖZEL SAYISI-I

 • BİR RUHSAL-TANI TESTİ OLARAK RORSCHACH: NEYİ TEŞHİS ETMEK?

  Bruce Smith / Çeviren: İrem Erdem Atak

 • PERİ MASALLARI TESTİ?NDE SAVUNMA MEKANİZMALARI

  Carina Coulacoglou / Çeviren: İrem Erdem Atak

 • TÜRK ERGEN POPÜLASYONUNDA RORSCHACH NORM ÇALIŞMASI

  Tevfika Tunaboylu İkiz, Neslihan Zabcı, Bengi Pirim Düsgör, İrem Erdem Atak, Ayşe Elif Yavuz, Sevim Purisa, Penbe Çağatay

 • ERGENDE OBSESYONEL NEVROZ BULGUSUNUN RORSCHACH TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Aslıhan Topyay

 • ŞİZOFRENİ HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ VE İŞLEVSEL İYİLEŞME DÜZEYLERİNİN RORSCHACH TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Birgül Emiroğlu

 • ORGAN NAKLİ HASTALARININ RUHSAL DÜNYALARININ RORSCHACH TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Zeren Okçuoğlu

 • ÇOCUK ÇİZİMLERİNİN PROJEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİNİN OKUL ORTAMINDA KULLANIMI

  Simge Boyacıoğlu, Osman Hakan Özpar

 • ERGENLİKTE BİLGİSAYAR BAĞIMLILIĞININ RORSCHACH KİŞİLİK TESTİNDEKİ YANSIMALARI

  Engin Eker, Hakan Serdar Şengül

 • ERGENLERDE ÜSTBENLİK YAPILANMASININ PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Neşe Karaca, Meltem Dursun

 • KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI OLAN BİR KIZ ERGENİN MAZOŞİSTİK YAPILANMASININ RORSCHACH TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Olcay Tüzün Akgün

 • BİR BEDEN DİSMORFİK BOZUKLUK HASTASINDA RUHSAL SÜREÇLERİN RORSCHACH TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özlem Akarsu

 • İNTİHAR GİRİŞİMİ SONRASI DEPRESİF YAKINMALARLA BAŞVURAN NARSİSİSTİK OLGUNUN RORSCHACH TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Z. Sezen Özütek

 • KUMAR BAĞIMLISI BİR VAKANIN PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Zihniye Okray Kocabıyık

 • RORSCHACH DENEYİMİ VE SAVAŞ TRAVMASI

  Feramerz Ayadi

 • AİLE İÇİ ŞİDDET VE TRAVMANIN KADIN RUHSALLIĞINA ETKİSİ ÜZERİNE

  Elif Zümrüt Bulamur

 • PSİKODİNAMİK AÇIDAN VAMPİRİZM

  Selin Coşkunsu Başer, Recep Tütüncü

 • PSİKOTİK KİŞİLİKLERİ PSİKOTİK OLMAYANLARDAN AYRIŞTIRMAK

  W. R. Bion / Çeviren: Pınar Padar

 • FİKRİ CANTÜRK HAKKINDA PSİKANALİTİK YORUM

  Neriman Samurçay