Sayı: 33-34 / İÇİNDE BÜYÜYEN(LER)E BAKMAK: PERİNATAL DÖNEMDE RUHSALLIĞIN SAYDAMLAŞMASI

  • İÇİNDE BÜYÜYEN(LER)E BAKMAK: PERİNATAL DÖNEMDE RUHSALLIĞIN SAYDAMLAŞMASI

    Gizem Erkay Sala
    Özet :

    Perinatal çalışmalar, anne ile bebeğin buluşmalarının önce sağlıklı ama özgünlüğü de olan ruhsal bir alanda gelişebilmesi için gebelik süresince ve sonrasında yapılan çalışmaları kapsar. M. Bydlowski gebelik boyunca kadının iç dünyasındaki değişime işaret eder ve bu çok özel hali ?ruhsallığın saydamlaşması? olarak adlandırır. Bedende büyütülen bir bebeğin onu taşıyan kadına etkisiyle ortaya çıkan ruhsal temsiller ikisi arasındaki alana aktarılır. Annenin düşlem dünyası, bebeğin bilinçdışının oluşuİçinde Büyüyene(lere) Bakmak: Perinatal Dönemde Ruhsallığın Saydamlaşması 85 munda rol oynar. Gebelik süreci hem ebeveynler için hem de geniş aile için yaşanması, işlenmesi gerekli bir kriz sürecidir. Bu zaman zarfında ilişkiler yeniden düzenlenir yeni rollere ve tabii gelecek olan bireye alan açılır. Ancak bütün bu sürecin sonunda yenidoğanın ihtiyaçlarını karşılayabilmek mümkün olur.

    Anahtar Kelimeler : Gebelik, Ruhsal Saydamlık, Bilinçdışı Düşlem, Aile, Ebeveyn, Beden, Nesiller Arası Aktarım