Sayı: 33-34 / GEBELİKTE IRMAG VE TAT PROTOKOLÜNDE NARSİSİZM GÖRÜNÜMLERİ

  • GEBELİKTE IRMAG VE TAT PROTOKOLÜNDE NARSİSİZM GÖRÜNÜMLERİ

    Ceren Tabakcıoğlu
    Özet :

    Bu çalışmada gebelik döneminde narsisizm kuramsal olarak ele alınmıştır. Gebelik sürecinin 26. haftasında olan bir kadına IRMAG (Hamilelik Süresince Annelik Temsilleri Mülakatı) ve TAT testi uygulanmıştır. Katılımcının narsisistik yanıtları incelenmiş ve psikanalitik kuram çerçevesinde yorumlanmıştır. Gebelik narsisistik bir dönemdir. Gebe kadın bebeği tutabildiğini ve büyütebildiğini hissettikçe narsisistik olarak doyum sağlar. Bu süreçte karnındaki şey ondan ayrı mıdır yoksa onun bir parçası mıdır? Annenin zihninde bebek nerededir? İşte bu sorulara verilen cevaplar doğumla beraber kritik bir önem taşıyacaktır. Katılımcının TAT testine verdiği yanıtlardan narsisizm ekseninde değerlendirilebilecek olan yanıtlar bu bölümde paylaşılmıştır. Gebelik sürecindeki her kadının, bebeğe dair temsilleri ve gebelik sürecini deneyimleyişi farklıdır. IRMAG (Hamilelik Süresince Annelik Temsilleri Mülakatı) uygulanarak Gebelikte IRMAG ve TAT Protokolünde Narsisizm Görünümleri 93 katılımcıdan nesne ilişkileri, narsisistik yatırımları ve hamilelik dönemi boyunca bebekle ilgili nasıl temsilleri olduğuna dair veri toplanmıştır. Narsisizm ekseninde değerlendirilebilecek olan yanıtları bu bölümde paylaşılmıştır.

    Anahtar Kelimeler : Perinatalite, Hamilelik, Narsisizm, Gebelik Narsisizmi