Sayı: 33-34 / PRENATAL KAYIP SONRASI GEBELİKTE RUHSALLIĞIN TAT İLE İNCELENMESİ: BİR VAKA ÖRNEĞİ

  • PRENATAL KAYIP SONRASI GEBELİKTE RUHSALLIĞIN TAT İLE İNCELENMESİ: BİR VAKA ÖRNEĞİ

    Aleyna Çiçek
    Özet :

    Bu çalışmada, daha önce prenatal kayıp yaşamış bir gebenin intrapsişik dünyası nesne ilişkileri, ödipal sorunsal, depresif pozisyon, kayıp-yas sorunsalı, yalnız kalabilme kapasitesi ve savunma düzenekleri bağlamında TAT (Tematik Algı Testi) ile değerlendirilmiştir. Değerlendirmenin sonucunda, gebelik sürecinde daha önceki kaybın gölgelerinin görülebildiği, kayıp nesneye ilişkin duygulanımın doğacak olan bebeğe yöneltilebildiği, bunda kayıp sorunsalıyla meşguliyetin ve depresif pozisyona yatkınlığın rol alabileceği ortaya konulmuştur.

    Anahtar Kelimeler : Gebelik, Prenatal Kayıp, Depresif Pozisyon, Kayıp Sorunsalı, TAT